Tải Game
CẤU HÌNH CHƠI GAME:
  CPU: 2.4 GHz Quad Core
  CPU Speed: 2.4 GHz quad core or better
  RAM: 4 GB
  OS: Windows Vista / Windows 7 (enhanced for 64-bit OS)
  Video Card: DirectX 9 compatible with 768 MB video RAM or better (NVIDIA GeForce GTX 460 / ATI Radeon HD 5850)
  Sound Card: Yes
  Free Disk Space: 3 GB
MÁY CHỦ TẢI GAME 1 LINK

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
  Chọn đường dẫn đến nơi muốn chứa thư mục game.Ví dụ: D:\InfestationVN.
  Sau khi giải nén chạy tập tin InfesVNlauncher.exe để cập nhật game.
  Nếu tải bản patch thì bung nén chép đè vào thư mục chứa game.
  Nếu chưa có tài khoản, các bạn nhấn vào Đăng Ký Tài Khoản.
  Điền đầy đủ thông tin và chính xác thông tin.
  Đăng nhập vào game, nếu có cập nhật hệ thống sẽ tự động tải file về.

  Chúc các bạn chơi game vui vẻ.